Ochrona nieruchomości przed hałasem

Ochrona przed hałasem jest niezbędna dla komfortu i zdrowia mieszkańców i użytkowników nieruchomości. Nabiera ona szczególnego znaczenia w miejscach, gdzie poziom hałasu jest wysoki – np. w centrach miast, przy drogach szybkiego ruchu, w sąsiedztwie lotnisk czy torów wyścigowych, a także w miejscach, gdzie regularnie organizowane są imprezy masowe.

Kwestia ochrony przed hałasem jest uregulowana prawnie – m.in. przez art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Szczególną wagę przywiązuje się do ochrony przed hałasem określonych terenów: przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i zakłady opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży, a także na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe. Ograniczenia hałasu muszą być uwzględnione przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan dla danego terenu nie istnieje, ochrona przed hałasem zależy od faktycznego zagospodarowania i wykorzystania.

Polecamy: Sprawdź największą bazę ogłoszeń nieruchomości, tutaj mieszkania na sprzedaż Gliwice znajdziesz mnóstwo ogłoszeń, które sprostają każdym oczekiwaniom.

Jak zatem można zapewnić ochronę nieruchomości, które znajdują się w miejscu narażonym na hałas? Zacznijmy od samego budynku. Izolacyjność akustyczną można osiągnąć poprzez wygłuszenie ścian i sufitu odpowiednimi materiałami. Można zastosować płyty kartonowo-gipsowe lub specjalne panele akustyczne. Kolejnym sposobem na poprawienie komfortu akustycznego jest tzw. podłoga pływająca, czyli z dodatkową warstwą materiału izolującego. Wyciszenie pomieszczeń osiąga się również przez montaż okien o wyższym współczynniku tłumienia hałasu (Rw). Ważna jest też odpowiednia orientacja budynków położonych w miejscach generujących hałas, np. w pobliżu dróg, aby uniknąć wielokrotnych odbić fal dźwiękowych. Istotne jest także rozmieszczenie pomieszczeń, by te wymagające większego komfortu akustycznego (np. sypialnie) nie znajdowały się po stronie drogi czy torów kolejowych. Na niektórych budynkach, zwłaszcza biurowych, montuje się ekrany akustyczne.

Jeśli chodzi o same obiekty generujące hałas, ich właściciele bądź osoby nimi zarządzające mają obowiązek stosowania rozwiązań minimalizujących hałas i jego uciążliwość dla mieszkańców.W tym celu tworzy się mapy akustyczne określające, gdzie natężenie hałasu jest największe i czym jest on spowodowany. Mapy te są podstawą dla tworzenia POŚPH (programów tworzenia ochrony środowiska przed hałasem). Programy te określają strategie, które są następnie wdrażane w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z hałasem. Obejmują one np. określone planowanie przestrzenne (np. ograniczenia w użytkowaniu terenów najbardziej narażonych na hałas), promowanie transportu zbiorowego, modernizację dróg (ciche nawierzchnie), modernizację torowisk, ekrany akustyczne w pobliżu dróg i torów, wymiana taboru na bardziej nowoczesny i cichszy, stosowanie opłat hałasowych, monitorowanie hałasu, ograniczenia hałasu w godzinach nocnych itp.

Kategoria: domy na sprzedaż Lublin.