Lotniska a zanieczyszczenie środowiska

Jednym z mankamentów zamieszkiwania w pobliżu lotniska jest oczywiście hałas wytwarzany przez samoloty, traktowany przez akty prawne jako zanieczyszczenie środowiska. Wskazuje się jednak, że bardzo niekorzystne są także inne zanieczyszczenia związane z transportem lotniczym i obsługą lotnisk.

Zanieczyszczenia lotnicze nie są najważniejszym czynnikiem wpływającym na globalne zanieczyszczenie środowiska, ale mają swój udział w negatywnych zmianach klimatu. Transport lotniczy wytwarza gazy cieplarniane. Szczególnie duże zużycie paliwa lotniczego, a co za tym idzie, emisja gazów, występuje na trasach w kierunku Stanów Zjednoczonych.

Jednak największy wpływ mają lotniska na środowisko w swoim bezpośrednim otoczeniu. Mogą one negatywnie oddziaływać na ekosystem za sprawą emisji spalin z silników, rozlanego paliwa i olejów, środków chemicznych służących do mycia i konserwacji samolotów, korozji elementów konstrukcyjnych samolotów, ale także silnego ruchu powietrza powodującego wzniecanie kurzu i wysuszanie gleby. Należy również wziąć pod uwagę, że samoloty nienadające się już do użytku wymagają odpowiedniej utylizacji.

Jednak zagrożenia dla środowiska związane z lotniskami pochodzą nie tylko od samolotów. Rozładunek bagażu i transport pasażerów, przegląd samolotów itp. wymagają użycia dodatkowych maszyn i urządzeń, które również emitują substancje chemiczne, a także zużywają energię.

Polecamy: Sprawdź największą bazę ogłoszeń nieruchomości, tutaj biuro nieruchomości w Łodzi znajdziesz mnóstwo ogłoszeń, które sprostają każdym oczekiwaniom.

Jak lotniska wpływają na zdrowie mieszkańców okolicznych terenów? Zbadali to naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sprawdzili oni wpływ 20 lotnisk w Wielkiej Brytanii. Stwierdzili, że substancje emitowane przez lotniska przyczyniają się do podwyższenia liczby przedwczesnych zgonów wskutek raka płuc i chorób układu krążenia.

Podejmuje się próby ograniczenia wpływu samolotów na środowisko poprzez tworzenie stref zakazu lotów, a także zmniejszenie wartości ciągu silników lotniczych, gdy samoloty przelatują nad strefami zamieszkania. Innym sposobem jest także wspomniane w innym artykule tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Na obszarach tych występują ograniczenia dotyczące sposobu ich wykorzystania – np. nie można tam stawiać zabudowań mieszkalnych czy szpitali. Występują również ograniczenia operacji lotniczych w nocy.

Wprowadza się także normy ograniczające głośność samolotów oraz zawartość toksycznych substancji w spalinach. W razie przekroczenia norm obciąża się przewoźników opłatami. Podejmowane są także próby zmniejszenia szkodliwości paliw lotniczych. Pewne nadzieje budzi stosowanie biopaliw. Jednak zdarza się, że zmniejszenie negatywnego wpływu samolotów w jednym aspekcie łączy się z pogorszeniem sytuacji w innym. Dlatego wciąż prowadzone są badania nad maksymalnym ograniczeniem niekorzystnego oddziaływania wpływu transportu lotniczego, zarówno na najbliższe otoczenie, jak i na środowisko w ujęciu globalnym.

Kategoria: domy Warszawa.