Hałas w polskich miastach

Hałas jest jednym z większych problemów współczesnych miast. Jest on generowany przez ruch uliczny, zakłady przemysłowe, lotniska czy linie kolejowe. W miastach występuje też tzw. hałas komunalny, czyli pochodzący z punktów gastronomicznych, obiektów handlowych i imprez masowych. Długotrwały hałas wpływa niekorzystnie nie tylko na komfort życia mieszkańców, lecz także na ich zdrowie.

Jak pod tym względem wygląda sytuacja w Polsce? W 2013 r. zorganizowano akcję „Zróbmy sobie ciszej”, w ramach której przeprowadzono pomiary hałasu w pięciu polskich miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Pomiary przeprowadzano w centrach miast, przy elewacjach budynków mieszkalnych, w godzinach szczytu, przez godzinę. Najwyższy poziom hałasu zanotowano we Wrocławiu – średnio 72,1 dBA. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk – 71,3 dBA. W Warszawie było 68,1 dBA, w Katowicach – 66,5 dBA, a w Białymstoku – 64,9 dBA.

Tymczasem według WHO szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka mają dźwięki o natężeniu powyżej 55 dBA. Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych (ze wszystkich źródeł dźwięku łącznie) to 40 dBA w dzień i 30 w nocy. Jeśli dźwięk jest cichszy, nie jest on szkodliwy dla zdrowia, ale też może przeszkadzać (np. uporczywe kapanie wody). Natomiast współczynnik izolacyjności akustycznej Rw typowych okien to 30 decybeli, więc w badanych miejscach głośność w mieszkaniach i tak przekracza 30.

Polecamy: Sprawdź największą bazę ogłoszeń nieruchomości, tutaj mieszkania na sprzedaż Warszawa znajdziesz mnóstwo ogłoszeń, które sprostają każdym oczekiwaniom.

Jeśli chodzi o uciążliwość, najgorzej oddziałuje hałas ciągły, np. drogowy. W dużych miastach znaczna liczba mieszkańców bywa narażona na stały hałas powyżej 55 decybeli, choć zdarzają się i miejsca, gdzie wynosi on powyżej 75 decybeli. Przykładowe oszacowanie dla Warszawy wskazuje, że w strefie hałasu drogowego w przedziale 55-60 dB mieszka niemal 19 proc. ludności, 60-65 dB – niecałe 16 proc., 65-70 – ok. 8 proc., 70-75 – niecałe 2 proc., a 0,09 proc. znosi hałas powyżej 75 dB. Dla porównania, na hałas lotniczy 55-60 dB narażone jest 1,73 proc. ludności, a kolejne przedziały to odpowiednio 0,16 i 0,02.

Aby redukować hałas, miasta tworzą i wprowadzają plany działań. Opracowywane są mapy akustyczne, przedstawiające rozkład poszczególnych rodzajów hałasu. Na ich podstawie przygotowuje się programy ochrony środowiska przed hałasem. Programy takie zawierają omówienie map akustycznych, a także proponowane i już zastosowane rozwiązania mające zredukować poziom hałasu, takie jak modernizacja komunikacji miejskiej, stosowanie ekranów akustycznych, budowa obwodnic, ograniczenie prędkości, odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające strefowanie, ekrany urbanistyczne, zieleń izolacyjną itp.

Kategoria: biura nieruchomości w Krakowie.